پسته تازه پسته تازه 70 تومان
تخفیف امنیت تایر شبکه تخفیف امنیت تایر شبکه 340 تومان
گوجه تازه گوجه تازه 540 تومان
انگور شیرین انگور شیرین 540 تومان
فولاد ضد زنگ فولاد ضد زنگ 340 تومان
پیاز خرد شده پیاز خرد شده 540 تومان
مرغ تازه مرغ تازه 325 تومان