گیم پد سونی گیم پد سونی 110 تومان120 تومان
نوشابه رژیمی نوشابه رژیمی 12 تومان
پسته تازه پسته تازه 70 تومان
سیب زمینی سیب زمینی 540 تومان
تخم مرغ تخم مرغ 299 تومان
هدست هدست 42 تومان
میوه تازه میوه تازه 220 تومان
تخم مرغ طبیعی تازه تخم مرغ طبیعی تازه 199 تومان
میوه تازه میوه تازه 299 تومان